C/ Granada 18, Castelldefels, Barcelona

Curs 2018/19

Escola Edumar

C/ Granada 18

Castelldefels

Atenció telefònica

936 650 981

De 9 h a 13.30 h i

de 15.30 h a 17 h.

Les famílies

Famílies a l'escola

Un dels pilars fonamentals de la nostra escola són les famílies. Entenem l’escola com una comunitat on famílies i mestres acompanyem els infants en el seu procés de creixement.

La participació de les famílies és un dels àmbits de treball en el nostre projecte d’escola. Les famílies i l’equip de mestres compartim un objectiu comú: el benestar i l’acompanyament en el procés de desenvolupament dels infants. És per aquest motiu que l’escola facilita la participació i implicació de les famílies destinant molts moments a què els pares i mares puguin estar a l’escola.

Obrim la porta de l’escola a tots aquells familiars que vulguin i puguin dedicar el seu temps a l’escola i així contribuir a aprofitar millor els recursos de què disposem.

Escola oberta a les famílies

Comissions mixtes

AFA Edumar

L’Associació de Famílies (AFA) sense ànim de lucre de l’Escola Edumar agrupa totes les mares i tots els pares/tutors dels infants de l’escola.

L’AFA té una Junta Directiva i diferents comissions en les quals participen mares, pares i tutors de forma voluntària que es reuneixen mensualment amb l’objectiu de vetllar per organitzar diferents festes i dinars, la biblioteca, l’entorn i medi ambient, la formació, la benvinguda i les extraescolars entre altres activitats.

Moltes de les comissions treballen en estreta col·laboració amb la direcció i l’equip de mestres.

Actualment l’AFA té un conveni de col·laboració amb la Fundació Pere Tarrés mitjançant el qual té en contracte a més de 25 persones que porten a terme una hora complementària cada dia de 12.30 h a 13.30 h de forma coordinada amb la Direcció de l’Escola i el monitoratge del servei del menjador de 13.30 h a 15.30 h.

Web AFA Edumar (enllaç extern)