C/ Granada 18, Castelldefels, Barcelona

Curs 2018/19

Escola Edumar

C/ Granada 18

Castelldefels

Atenció telefònica

936 650 981

De 9 h a 13.30 h i

de 15.30 h a 17 h.

Escola oberta a les famílies

Un dels pilars fonamentals de la nostra escola són les famílies. Entenem l’escola com una comunitat on famílies i mestres acompanyem els infants en el seu procés de creixement.

La participació de les famílies és un dels àmbits de treball en el nostre projecte d’escola. Les famílies i l’equip de mestres compartim un objectiu comú: el benestar i l’acompanyament en el procés de desenvolupament dels infants.

És per aquest motiu que l’escola facilita la participació i implicació de les famílies destinant molts moments a què els pares i mares puguin estar a l’escola.

Existeix la Borsa de Voluntaris que està pensada per a engrescar als pares, mares i/o altres familiars dels alumnes a participar en la vida de l’escola.  Obrim la porta de l’escola a tots aquells familiars que vulguin i puguin dedicar el seu temps a l’escola i així contribuir a aprofitar millor els recursos de què disposem.

La seva funció és la d’acompanyar als nens i nenes, juntament amb el mestre/a, en sortides i activitats fora de l’aula.

Els alumnes de l’escola, des d’Educació Infantil fins a 4t realitzen l’activitat de piscina en el poliesportiu de Can Roca. Els infants d’EI3 ho fan en horari lectiu i són acompanyats per les mestres i monitores. La resta d’alumnat realitzen l’activitat de piscina en l’hora complementària i són acompanyats per monitors/es i famílies.

La funció del voluntari dels grups interactius és dinamitzar un dels grups de l’aula.

Llegir més

L’inici a l’escola és el principi d’un llarg període d’escolarització i volem que sigui un procés tranquil i sense presses, respectant el ritme de cada infant. Per això contemplem la possibilitat que les famílies puguin estar amb els seus fills i filles a l’escola durant tot el temps que dura l’adaptació. Cada infant s’adapta a l’escola d’una manera diferent i la durada del procés pot variar molt d’un a un altre.

Llegir més