C/ Granada 18, Castelldefels, Barcelona

Curs 2018/19

Escola Edumar

C/ Granada 18

Castelldefels

Atenció telefònica

936 650 981

De 9 h a 13.30 h i

de 15.30 h a 17 h.

Comunitat Petits

La Comunitat Petits està composada pels infants dels tres cursos d’educació infantil I3, I4 i I5. L’objectiu fonamental d’aquesta etapa és la formació integral de l’infant en tots els vessants (físiques, afectives i expressives) intentant aconseguir alumnes amb personalitat i criteris propis.

Educació Infantil

No seguim cap programació editorial. En el nostre Projecte Curricular utilitzem diversos materials i llibres de text com a font d’informació i de consulta. Les mestres d’Educació Infantil elaboren les feines que han de realitzar els nens i nenes, tenint present el nivell maduratiu del grup d’alumnes i tenint present la diversitat de les aules.

Uns dels grans objectius d’educació infantil és que els nens i nenes aconsegueixin el grau d’autonomia més gran possible, el qual els permetrà actuar, sentir-se útils i independents. Tot això s’aconsegueix mitjançant els hàbits.

L’objectiu fonamental és la formació integral de l’infant en tots els vessants (físiques, afectives i expressives) intentant aconseguir alumnes amb personalitat i criteris propis.

No seguim cap programació editorial. En el nostre Projecte Curricular utilitzem diversos materials i llibres de text com a font d’informació i de consulta. Les mestres d’Educació Infantil elaborem les feines que han de realitzar els nens i nenes, tenint present el nivell maduratiu del grup d’alumnes. Ens considerem escola inclusiva i treballem tenint present la diversitat de les aules.

Uns dels grans objectius d’educació infantil és que els nens i nenes aconsegueixin el grau d’autonomia més gran possible, el qual els permetrà actuar, sentir-se útils i independents. Tot això s’aconsegueix mitjançant els hàbits.

Les petites coses de cada dia, les rutines relacionades amb la higiene personal, amb el menjar, l’ordre, el respecte per les coses i les persones, les activitats de joc, de descoberta, de manipulació… són hàbits bàsics per potenciar aquesta autonomia.

L’objectiu principal d’aquesta etapa i concretament d’I3 és l’adaptació de l’infant al nou entorn escolar. Per a molts serà el primer cop que se separin tanta estona de vosaltres i vosaltres d’ells, d’altres han assistit a la llar d’infants, però igualment s’hauran d’adaptar a una nova situació i espai. Per molt amables que siguin les mestres, per molt bonica que sigui l’escola i per moltes joguines que hi hagi, l’infant deixa el seu entorn de seguretat i comença una nova aventura amb persones que no coneix.

És normal que els primers dies plorin. Amb això no volem dir que per tots els nens i nenes els primers dies siguin un drama, ni de bon tros. Cada individu reacciona de manera diferent. Si el vostre fill o filla s’adapta a l’escola des del primer dia fantàstic, però si plora o diu que no hi vol anar… és totalment normal. És el moment de mostrar el nostre suport. Evitem jutjar-los o ridiculitzar-los dient per exemple que els nens/es grans i forts no ploren. Cal explicar-los que és normal que trobin a faltar la mama i/o el papa, casa seva, els iaios…

Des de casa podeu també ajudar-los preparant el material que hauran de portar a l’escola, explicant-los que aniran a l’escola com el germà o el cosí gran, parlant sempre en positiu (les coses que farà, tot el que aprendrà, que també hi jugarà…), anticipant-los qui els portarà o recollirà o si s’hi quedaran a dinar, procurant ser puntuals a les recollides, mirant de fer els mínims canvis possibles a casa durant aquests dies (alimentació, xumets, dormir…). És important que tingueu confiança en l’escola, l’infant ha de veure que els seus pares valoren i confien en el treball que es fa a l’escola. Els nens i nenes d’aquestes edats encara que ens semblin petits capten aquestes sensacions.

A l’escola estaran acollits per professionals que vetllaran per fer un acompanyament emocional que respecti els diferents ritmes i necessitats d’adaptació.

Tot canvi requereix el seu període d’adaptació. Caldrà paciència i comprensió, i ja veureu com més aviat del que us penseu el vostre fill/a estarà encantat d’anar cada dia a escola.

L’entrada del vostre fill o filla suposa un fet molt important en la seva vida alhora que comporta canvis, un espai nou, altres nens i nenes, nous elements, altres adults, canvi de ritme… Una bona adaptació afavoreix que el nen i nena visqui positivament aquesta nova realitat que és l’escola i això l’ajudarà en el seu desenvolupament. És per això que una bona adaptació requereix unes bones condicions:

 • Entrada individualitzada (en petits grups)
 • Jornada progressiva (començant per una estona al matí)
 • Presència de persones properes i estimades pel nen/a en les primeres estones de l’infant a l’escola per tal de fer el pas de casa a l’escola el més planer possible i per la seguretat que li dóna al nen/a el conèixer l’escola de la mà del pare o mare.

La família juga un paper fonamental en els primers dies de l’adaptació a l’escola perquè és a través d’ella com el nen/a es introduït en el marc escolar i també és a través de la família com el nen o nena contactarà amb els mestres i amb els companys/es.

Creiem que aquestes pautes us poden ajudar a viure el procés d’adaptació com un fet natural.

 • Es tracta que l’ambient sigui tranquil i relaxat, no vingueu amb presses.
 • No ho allargueu més del que el nen/a demani.
 • Parleu-li prèviament de les coses que farà a l’escola.
 • No parleu entre els pares si sou a dins de l’aula acompanyant el vostre fill/a, ni tampoc feu servir el mòbil, es tracta d’estar “present”.
 • Redirigiu l’infant cap a la mestra perquè sàpiga que serà el seu referent a l’escola. Per exemple: si demana aigua acompanyar-lo perquè faci directament la demanda a la mestra.
 • Des del primer dia és important que el nen/a visqui positivament la situació d’acomiadament i retrobament, no desaparegueu sense dir res. Recomanem que els acomiadaments siguin decidits. Marxeu amb expressió d’alegria, mai amb angoixa o tristesa. Els infants ho noten.
 • Presenteu els companys i companyes i mestres al vostre fill o filla.

A l’etapa d’educació infantil hi ha tres àrees d’aprenentatge:

 • Descoberta d’un mateix i dels altres
 • Descoberta de l’entorn
 • Comunicació i llenguatges: verbal, matemàtic, plàstic, musical, corporal i digital.

Aquestes àrees les treballem amb diferents metodologies que ens permeten respectar els ritmes individuals de cada infant afavorint el seu procés d’autonomia i fomentant la capacitat de comunicar-se i relacionar-se amb l’entorn així com avançar en el domini de l’ús de la parla.

El conjunt de metodologies i estratègies que seguim, tenen com a objectiu fomentar l’autonomia, la socialització, la iniciativa i la creativitat de l’infant.

Grups interactius

En cada sessió es treballaren activitats relacionades amb l’adquisició de la lectoescriptura i activitats relacionades amb el raonament lògic-matemàtic. Hi ha la tutora a l’aula i quatre voluntaris (famílies/estudiants universitaris/comunitat educativa). A partir de la interacció entre iguals i amb els adults, els infants desenvolupen capacitats d’observació, manipulació i descoberta per anar assolint els aprenentatges tot respectant el ritme individual de cadascú. Afavoreixen la capacitat d’organització i autonomia.

Llegir més

Ambients

Els ambients són espais temàtics per experimentar, investigar i aprendre. S’utilitzaran i optimitzaran tots els espais convertint l’escola en un entorn viu. Hi ha 7 ambients: ambient de l’art, de ciències, de joc simbòlic, ambient de llums i ombres, de miniatures, de construccions i de psicomotricitat.

Els ambients són entorns estimulants on els infants es poden moure lliurement, escollir i desenvolupar-se d’una forma natural en relació als seus interessos i motivacions. Són espais que respecten la diversitat, que tenen en compte en tot moment el ritme individual de cada infant. A la Comunitat Petits fan ambients els infants d’I4 i I5 barrejats entre ells.

Llegir més

Tallers

Els tallers ajuden que socialitzin els nens. Es treballen a I4, barrejant I4A i i4B fomentant l’educació plàstica i l’educació artística. Els tallers que fem són: invents, música, cuina, i expressió corporal.

Llegir més

Quinzet

Desenvolupa la capacitat de raonament i exercita l’atenció i la concentració. Proposa a l’infant resoldre situacions de càlcul mental oralment.

Informàtica

És una eina més per incidir sobre els conceptes matemàtics, lingüístics o de l’entorn. Farem ús de l’ordinador i la PDI a les aules.

Les notícies (I3)

Cada infant fa de periodista i s’endú a casa una carpeta amb un full a dins on pot dibuixar el que ha fet el cap de setmana o si mirant una revista o diari veu alguna altra cosa interessant. A classe ho exposa davant els companys/es. L’objectiu principal és treballar l’expressió oral i la conversa.

Els experts i les expertes (I5)

Un dia a la setmana un nen/a és l’expert en un tema triat per ell/a. Aquest treball fomenta la identitat, l’autoestima i l’autonomia.

El temps (I5)

Un nen o nena omple un full sobre el temps que fa el cap de setmana. Diàriament a l’aula es fa l’observació del dia i s’emplena l’estadística del mes.

Filosofia 3/18 i sentiments i emocions

Amb aquesta metodologia volem ajudar als infants a partir de contes, a pensar per si mateixos. No pretenem formar petits filòsofs sinó ciutadans que puguin parlar i pensar raonablement.

Anglès

Familiarització amb una llengua estrangera.

El Rondallaire

Per afavorir el llenguatge oral, cada setmana un nen o nena explica un conte a la classe que haurà preparat amb la seva família.

El treball del nom

Cada setmana a partir del nom d’un nen o nena de la classe es treballa l’adquisició de la lectoescriptura jugant amb les lletres que el componen.

Traç i grafisme

Exercitem sistemàticament la psicomotricitat fina i el control òcul-manual per adquirir progressivament les habilitats per arribar a escriure.

Biblioteca i conte sorpresa

L’objectiu és despertar el gust per la lectura a la biblioteca de l’escola.

Els tres cursos de la Comunitat Petits fan sortides de migdia o de dia sencer cada trimestre que afavoreixen l’autonomia i la descoberta de l’entorn natural, social i cultural. Les sortides sempre estan relacionades amb un tema que els infants venen tractant a classe.

Els tres cursos també marxen de convivències. A I3 les convivències són de 2 dies i 1 nit i a I4 i I5 són de 3 dies i 2 nits.

L’horari de l’escola és de 9 del matí a 13.30 h del migdia, i de 15.30 h a 17 de la tarda, de dilluns a divendres. És important respectar al màxim aquest horari per tal que el nen/a no es perdi cap activitat i alhora no interrompre la dinàmica de la classe.

Pels nens i nenes d’I3 que no facin ús del servei del menjador hi ha la possibilitat de sortir a les 12.30 h perquè tinguin temps de dinar i fer la migdiada a casa. Cal concretar aquesta opció amb la tutora.

Els tres cursos de la Comunitat Petits acudeix a la piscina municipal de Can Roca una vegada a la setmana.

Els infants d’I3 comencen l’activitat al mes de gener.