C/ Granada 18, Castelldefels, Barcelona

Escola Edumar

C/ Granada 18

Castelldefels

Atenció telefònica

936 650 981

De 9 h a 12:30 h i

de 15 h a 16:30 h

Erasmus+ Mobilitat de professorat i estades en escoles a l’estranger

Durant els darrers anys com a escola hem participat en projectes e-Twinning en l’àmbit europeu, però encara així volíem impregnar-nos més de metodologies d’altres països. D’aquí va sortir la proposta de presentar un projecte Erasmus+ (KA101) de mobilitat de professorat i hem sigut molt afortunats de rebre aquest reconeixement, tot i la pandèmia. Quan puguem viatjar els mestres escollits es formaran a l’estranger en estades d’una setmana i després els nous aprenentatges i les noves metodologies repercutiran de manera directa i molt positiva en la nostra escola. El nostre projecte es titula: “Welcome tu my class”, té una durada de 24 mesos (curs 2020/2021 i 2021/2022) i està subvencionat pel Ministeri d’Educació i la Comunitat Europea.

Partim de la idea que si volem que els nostres estudiants s’integrin en una societat internacional i tinguin les mateixes oportunitats de treball que els nostres veïns europeus, hem d’assegurar que li donin al nostre subjecte la importància que té en la nostra societat actual. Poder parlar i escriure, en almenys, una llengua estrangera s’ha convertit en una necessitat avui dia. El nostre objectiu és preparar als nostres estudiants per parlar, escriure i comprendre en les diferents llengües mitjançant el desenvolupament de la competència lingüística.

Els objectius que ens plantegem amb aquest projecte són principalment:

– Millorar la qualitat de l’educació escolar. Per aconseguir aquest objectiu pretenem consolidar i/o reforçar els següents aspectes:

a) Consolidar el canvi metodològic amb la incorporació de l’anglès dins de les aules.
b) Completar la formació en Aprenentatge Basat en Projectes (PBL)
c) Incorporar noves estratègies i metodologies d’aprenentatge a través de la gamificació.
d) Reforçar l’ús de les TAC en la nostra acció docent.
e) Incloure un enfocament europeu en la nostra pràctica docent.
f) Actualitzar i millorar tècniques metodològiques en l’ús de l’anglès com a llengua estrangera.
g) Reorganitzar espais d’aula i recursos.
h) Internacionalitzar el nostre projecte d’escola inclusiva.
i) Donar prioritat a competències didàctiques de caràcter pràctic que facilitin la inclusió del nostre alumnat en la societat.
j) Integrar el projecte amb el nostre entorn més proper.

Aquests objectius van lligats amb els principals temes que es tracten en el nostre projecte:

– Metodologies innovadores en l’ensenyament general de la llengua anglesa – Estratègies metodològiques integradores i inclusives

– Transició dels alumnes de l’escola primària a la secundària

– Millorar en les competències comunicatives a l’escola primària

– Introducció de les TAC en el dia a dia de les aules

Preinscripcions curs 2023/24

Deixa el teu nom i correu i et mantindrem informat sobre el procés d'inscripcions pel curs 2023/24

Estic d'acord en proporcionar el meu nom i correu a MailChimp (més informacio)

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.