C/ Granada 18, Castelldefels, Barcelona

Curs 2018/19

Escola Edumar

C/ Granada 18

Castelldefels

Atenció telefònica

936 650 981

De 9 h a 13.30 h i

de 15.30 h a 17 h.

Comissions mixtes

Per afavorir l’acostament i la implicació de les famílies, treballem de manera conjunta i cooperativa a través de comissions de treball formades per mares, pares i mestres.

La comissió de la biblioteca organitza les hores del conte que s’obren a tots els infants cada mes.

La comissió El pati que volem treballa per la millora dels espais i les propostes a disposició dels infants durant el temps de pati.

La comissió de l’hora complementària vetlla pel bon funcionament d’aquesta i la seva supervisió i evaluació.

La comissió informàtica vetlla pel manteniment i l’actualizació dels equips informàtics de l’escola.

La comissió de comunicació s’encarrega del desenvolupament continu d’aquesta pàgina web així com de plasmar en fotografies i vídeos el dia a dia de l’escola.