C/ Granada 18, Castelldefels, Barcelona

Escola Edumar

C/ Granada 18

Castelldefels

Atenció telefònica

936 650 981

De 9 h a 12:30 h i

de 15 h a 16:30 h

Comissions mixtes

Per afavorir l’acostament i la implicació de les famílies, treballem de manera conjunta i cooperativa a través de comissions de treball formades per mares, pares i mestres.

La comissió de la biblioteca organitza les hores del conte que s’obren a tots els infants cada mes.