C/ Granada 18, Castelldefels, Barcelona

Escola Edumar

C/ Granada 18

Castelldefels

Atenció telefònica

936 650 981

De 9 h a 12:30 h i

de 15 h a 16:30 h

Biblioteca

La biblioteca de la nostra escola és un espai educatiu i dinàmic, un entorn de formació que ofereix materials en diferents tipus de suport per a l’aprenentatge i per a la recerca. És un servei adreçat a tota la comunitat educativa amb l’objectiu de millorar la competència lectora, les habilitats en l’accés a les fonts i el tractament de la informació és cabdal per transformar aquesta informació en coneixement.

La nostra biblioteca és un recurs clau per a la millora de la competència lectora, que es concreta en: saber llegir, llegir per aprendre i gust per llegir.

El curs 2005/06 vam ser seleccionats en la convocatòria feta pel Departament d’Educació en el programa d’innovació educativa “Biblioteques escolars puntedu“. Aquest programa tenia com a objectius principals, potenciar les biblioteques com a espai de coneixement i aprenentatge, i consolidar i impulsar el funcionament de la biblioteca com a eina bàsica d’aprenentatge en el desenvolupament de totes les àrees i per a fomentar l’hàbit lector.

Aquests objectius se segueixen mantenint fins a l’actualitat i són moltes les activitats que es fan des de la nostra biblioteca per tal d’afavorir l’adquisició de les competències necessàries per al desenvolupament dels continguts curriculars de totes les àrees de l’aprenentatge i es mantingui la biblioteca com a centre neuràlgic que porta cap a l’aprenentatge i cap al coneixement.

L’horari de la biblioteca és de les 16:30 h fins a les 18.00 h tots els dimecres i divendres, al llarg de tot el curs dins el marc del programa de biblioteques escolars que té l’Ajuntament de Castelldefels.

Nota: Actualment la Biblioteca està tancada per mesures de seguretat COVID-19.

Cada divendres de final de mes, un membre de la comunitat educativa ens explica un conte.

Nota: Actualment l’activitat està cancel·lada per mesures de seguretat COVID-19.

Aquesta activitat sorgeix per oferir als nens nenes en el temps d’esbarjo, l’oportunitat de dedicar-se a la lectura. És una activitat totalment voluntària en la qual els alumnes de les diferents comunitats poden disposar de l’espai de la biblioteca o de l’espai de la biblioteca del pati, per gaudir de llibres variats, còmics i revistes per a aquells alumnes que prefereixen llegir un llibre, o demanar-ne un en préstec.

L’apadrinament lector pretén millorar la competència lectora alhora que fomenta la convivència i relació entre les diferents comunitats. Es proposen activitats de lectura al llarg del curs, en les quals els padrins i padrines escullen el llibre que volen compartir i explicar al seu fillol o fillola.