C/ Granada 18, Castelldefels, Barcelona

Escola Edumar

C/ Granada 18

Castelldefels

Atenció telefònica

936 650 981

De 9 h a 12:30 h i

de 15 h a 16:30 h

Laboratori de Transformació

L’escola continua formant part del Laboratori de Transformació Educativa com a centre facilitador. El Laboratori de Transformació Educativa és una iniciativa del Departament d’Educació que promou la col·laboració, la corresponsabilització i el treball conjunt entre els diferents agents i actors educatius amb l’horitzó comú de la transformació global del sistema educatiu. Els processos de transformació educativa es fonamenten en un aprenentatge centrat en l’alumne que implica canvis significatius en els projectes educatius dels centres partint d’una concepció inclusiva i orientadora de l’educació. Aquests canvis afecten les pràctiques i metodologies docents, l’organització, la cultura avaluativa i el funcionament dels centres, en un escenari d’autonomia, descentralització i corresponsabilitat.

El Laboratori de Transformació Educativa ens ofereix tot un seguit de metodologies d’acompanyament a centres i de treball en xarxa com a estratègia de creixement de l’organització escolar i d’una comunitat que aprèn des d’una visió holística: acompanyament i suport d’una persona externa que és la facilitadora, formació a l’equip impulsor i a l’equip directiu, aprofundiment en temes d’interès amb experts, participació en Xarxes territorials de transformació (estructures intencionals on participen centres del Laboratori amb altres centres del territori per generar una cultura pedagògica de treball cooperatiu entre centres amb objectius transformadors), etc.

La crisi de la COVID ens ofereix l’oportunitat de sortir reforçats i avançar cap a una societat més humana i una educació més inclusiva, justa, acurada i equitativa. Ens sembla urgent promoure un espai i un temps on qüestionar-nos, dialogar, reflexionar col·lectivament i fer un acostament racional a la pregunta per l’educació que volem avui i en el futur.

Preinscripcions curs 2023/24

Deixa el teu nom i correu i et mantindrem informat sobre el procés d'inscripcions pel curs 2023/24

Estic d'acord en proporcionar el meu nom i correu a MailChimp (més informacio)

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.