C/ Granada 18, Castelldefels, Barcelona

Curs 2018/19

Escola Edumar

C/ Granada 18

Castelldefels

Atenció telefònica

936 650 981

De 9 h a 13.30 h i

de 15.30 h a 17 h.

Laboratori

L’ús del laboratori permet aprendre mitjançant l’experiència i posar en pràctica el mètode científic. Fomenta la capacitat de reflexió en l’alumne i aconsegueix un aprenentatge significatiu. L’aprenentatge és actiu i participatiu, i fa posar en pràctica a l’alumne a estratègies per a treballar en equip.

El treball en el laboratori potencia l’anàlisi, l’experimentació i la vivència. L’infant ha d’aprendre com funciona la ciència, tant a nivell de manipulació com cognitivament. La construcció d’aquest aprenentatge condueix progressivament a l’aprenentatge dels coneixements i les grans idees de la ciència.

Les pràctiques en el laboratori de l’escola es basen en la investigació científica i en la comprensió del pensament científic i les seves idees, esdevenint clau per a l’adquisició de la competència científica.