C/ Granada 18, Castelldefels, Barcelona

Escola Edumar

C/ Granada 18

Castelldefels

Atenció telefònica

936 650 981

De 9 h a 12:30 h i

de 15 h a 16:30 h

Mediació: un espai d’aprenentatge


Mónica Ballester, tutora de 3rB, ens explica el funcionament i els objectius d’aquest nou projecte.

La mediació a l’Escola Edumar s’emmarca en proporcionar eines als alumnes per a la resolució de conflictes. Un grup de voluntaris/es de 5è de primària es reuneixen durant una hora setmanal. En aquest espai treballem diferents estratègies i habilitats necessàries per aprendre a gestionar els conflictes d’una manera adequada. Treballem molt a partir del diàleg, ajudem el nostre alumnat perquè prengui les seves pròpies decisions partint d’un procés de reflexió que els proporciona eines per prevenir conflictes.

Aquest alumnat voluntari quan arribi a sisè seran els mediadors i mediadores de l’escola, que s’encarregaran de mediar i de resoldre els conflictes dels altres alumnes, partint de la bona comunicació i del respecte, col·laborant en oferir acords satisfactoris entre les parts del conflicte.

Cal destacar que amb la mediació a l’escola s’intenta crear al centre un ambient més relaxat i productiu.Contribueix al desenvolupament d’actituds de respecte cap als altres i ajuda a valorar els sentiments propis i dels altres i ajuda a desenvolupar actituds cooperatives i en la cerca de solucions contribuint a millorar les relacions interpersonals.

El grup de mediadors i mediadores voluntaris estan força engrescats amb aquesta formació. Segur que el curs vinent seran uns bons mediadors i mediadores!

Per part de l’alumnat, aquest espai de mediació ha tingut molt bona acollida. Són molt conscients del que representa per ells i elles aquesta formació i el que els aportarà pel seu futur.

La V. G. de 5èA ens ha dit que per ella aquest curs de mediació és: “per aprendre a resoldre problemes sense haver de barallar-se. Jo veig que tot el que estem aprenent ho podrem fer servir a l’escola perquè així, doncs, podrem resoldre problemes que la gent no pot solucionar sola. Els ajudarem nosaltres a resoldre aquests problemes.” D’altra banda, la M.C. de 5è A ens explica que: “per mi la mediació és que ens ensenyen com fer que tots estiguin contents. I que quan hi hagi un problema intentar que no es barallin i que si són amics, no se separin… A nosaltres aquesta formació ens ajudarà molt en la nostra vida del futur i en el dia a dia.”

Preinscripcions curs 2022/23

Deixa el teu nom i correu iet mantindrem informat sobre el procés d'inscripcions pel curs 2022/23

Estic d'acord en proporcionar el meu nom i correu a MailChimp (més informacio)

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.