C/ Granada 18, Castelldefels, Barcelona

Escola Edumar

C/ Granada 18

Castelldefels

Atenció telefònica

936 650 981

De 9 h a 12:30 h i

de 15 h a 16:30 h

Pla de Reobertura Fase 2

En ll Pla de Reobertura de l’Escola Edumar en Fase 2 de desescalada s’incorporen les mesures que els documents específics emesos per les autoritats sanitàries han establert pel que fa adequació d’espais, mesures de distanciament i higiene i vulnerabilitat d’alumnat i personal.

Com a col·lectiu de mestres som conscients de les afectacions que ha causat la situació provocada per la pandèmia a la nostra comunitat educativa i al conjunt de la societat. També som conscients que, per sobre de tot, l’escola és un centre educatiu i té el deure i l’obligació de respondre de la millor manera possible a les necessitats personals, educatives i formatives de tots i cada un dels infants que assisteix al centre. Sense perdre mai de vista el caràcter eminentment educatiu de la nostra escola.

La reobertura de l’escola respon a necessitats que poc tenen a veure amb els aspectes educatius i de convivència que són els eixos i pilars essencials que donen sentit i raó de ser de la nostra tasca docent.

La reobertura de l’escola pels infants de la Comunitat de Petits en condicions de distanciament social, d’impossibilitat de proximitat física, de restriccions d’ús de material, de restriccions d’ús d’espais, de condicionants de salut, etc. atempta directament contra allò que és bàsic, essencial i primordial en tota acció educativa.

Malgrat tot, l’escola romandrà oberta i disponible per aquelles famílies d’educació infantil que es vegin amb la necessitat de fer ús del servei assistencial que oferim.

En aquest pla intentem redibuixar, mestres i famílies, la tornada a l’escola adaptant-nos a les indicacions del pla d’obertura de centres del Departament d’Educació.

Tenint en compte tot l’exposat fins al moment i responent només a criteris organitzatius, educatius i de seguretat, hem decidit realitzar aquest pla en els termes i condicions que plantegem i que es detallen a continuació.

En el pla es detallen el nombre d’infants que aniran, el nombre de mestres que faran l’acompanyament, tenint present que sempre hi haurà presents dos membres de l’equip directiu.

Aquest pla ha estat consensuat pel Claustre, presentat i informat al Consell Escolar amb data 2 de juny de 2020 i publicat al web de l’escola.

Preinscripcions curs 2023/24

Deixa el teu nom i correu i et mantindrem informat sobre el procés d'inscripcions pel curs 2023/24

Estic d'acord en proporcionar el meu nom i correu a MailChimp (més informacio)

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.