C/ Granada 18, Castelldefels, Barcelona

Curs 2018/19

Escola Edumar

C/ Granada 18

Castelldefels

Atenció telefònica

936 650 981

De 9 h a 13.30 h i

de 15.30 h a 17 h.

Projecte per a l’èxit educatiu a favor de l’alumnat 2019/20

El centre participa en el projecte per a l’èxit educatiu a favor de l’alumnat (POEFA) amb un projecte anomenat “ESCENARIS CREATIUS” que engloba tres modalitats:

Modalitat A: Reforç educatiu extern, “La producció i edició audiovisual com a eina transversal en les competències bàsiques”. Cada setmana ve un especialista de digital per a treballar amb els infants i amb els tutors/es temes de creació digital. Les competències treballades són: la competència lingüística i audiovisual, la digital, l’artística, la d’autonomia i iniciativa personal. A través de tallers impartits per agents externs els infants de 5è i 6è crearan un producte final visible per a tota la comunitat educativa.

Modalitat B: Extensió educativa amb un component lúdic i amb l’objectiu de fomentar les vocacions científiques i tecnològiques, “La robòtica com a eina creativa en connexió amb l’entorn”. S’ha augmentat una hora de robòtica a l’hora de la complementària del migdia, de dos a tres dies.

Modalitat C: Orientació, “La música com a eina de cohesió social i d’empoderament dels infants”. La música i la capacitació artística com a orientació i eina d’accés i participació cultural, com a recurs per als infants amb talents singulars i específiques, com a estratègia basada en l’educació emocional i per treballar l’autopercepció d’aquestes edats reforçant l’autoestima i el posterior pas a l’institut. Una tarda a la setmana ve una especialista de música per a treballar, dins de l’horari lectiu, amb els alumnes de 6è el vessant artístic i musical de l’obra de teatre de 6è: “L’Odissea”. Aquesta persona treballa juntament amb el mestre de música de l’escola.

Aquest projecte finalitzarà el juny de 2020 i està adreçat a 5è i 6è.

Aquesta actuació forma part del Programa d’orientació i reforç per a la millora i suport en l’educació del Ministeri d’Educació i Formació Professional i està cofinançat pel Programa operatiu d’ocupació, formació i educació del Fons Social Europeu 2014-2020.

Inscripcions Escola Edumar Curs 2020/21

Subscriu-te per rebre informació sobre les inscripcions del curs 2020/21

Estic d'acord en proporcionar el meu nom i correu a MailChimp (més informacio)

No compartim la teva adreça i et donarem de baixa de la llista automàticament al maig de 2020