C/ Granada 18, Castelldefels, Barcelona

Escola Edumar

C/ Granada 18

Castelldefels

Atenció telefònica

936 650 981

De 9 h a 12:30 h i

de 15 h a 16:30 h

Preinscripció i matrícula curs 2023/2024

puertasabiertas_icon

PUBLICADA LA LLISTA D’INFANTS QUE HAN ESTAT ASSIGNATS A LA NOSTRA ESCOLA I LA LLISTA D’ESPERA (data d’assignació: 12.06.23)

Pot consultar les assignacions aquí:

ASSIGNACIÓ DE PLACES PEL CURS 23-24 – ESCOLA EDUMAR

Pot consultar la llista d’espera:

LLISTA D’ESPERA PEL CURS 23-24 – ESCOLA EDUMAR

puertasabiertas_icon

PUBLICADA LA LLISTA DE SOL·LICITUDS QUE HAN DEMANAT EL CENTRE I L’ENSENYAMENT EN PRIMERA OPCIÓ (Ordenada a data 11.05.23)

Pot consultar-la aquí:

BAREMACIÓ DEFINITIVA ORDENADA – ESCOLA EDUMAR

puertasabiertas_icon

PUBLICADA LA BAREMACIÓ PROVISIONAL DE LES INSCRIPCIONS A LA NOSTRA ESCOLA PER AL CURS 2023-2024.

Pot consultar-la aquí:

BAREMACIÓ PROVISIONAL – ESCOLA EDUMAR

El període de reclamacions finalitza el 27 d’abril i s’ha de formalitzar utilitzant l’eina electrònica per adjuntar les reclamacions.

online

Què és la preinscripció i com es farà?

La preinscripció escolar és un procediment administratiu per assignar una plaça a cadascun dels infants o joves que s’escolaritzen per primera vegada en un centre educatiu determinat, de forma ordenada i transparent.

Cal dirigir-se a al web preinscripcio.gencat.cat, en el termini establert. Una vegada enviada la sol·licitud, es rep, per correu electrònic, el resguard de la presentació, on s’especifica si cal adjuntar alguna documentació fotografiada o escanejada.

El procés és completament telemàtic. És molt important, doncs, que entenguis bé alguns aspectes fonamentals: el termini de presentació de les sol·licituds, què necessites per fer-ho i quin és el procediment que has de seguir. Si tens qualsevol dubte o no disposes d’un ordinador o terminal per poder realitzar la preinscripció, pots posar-te en contacte telefònic amb nosaltres al número 93 665 0981 i et donarem un cop de mà.

calendari

Dates importants

Període de preinscripcions del 6 al 20 de març.

Dates de matrícula del 20 al 28 de juny.

documentacio

Què necessiteu per a fer la preinscripció?

 • Ordinador, tauleta o telèfon mòbil amb connexió a Internet.
 • El codis del centres (llistats al final d’aquesta secció) que voleu indicar a la preinscripció en ordre de preferència (primera opció, segona opció…).
 • Tenir fotografiada o escanejada la documentació detallada a la següent secció en el mateix dispositiu des d’on es farà la sol·licitud.
 • Quan la sol·licitud de preinscripció es fa per un infant que ha estat matriculat en una llar d’infants o en una escola bressol a Catalunya o per demanar un canvi de centre, és a dir, per a alumnes que ja estan escolaritzats a infantil o primària a Catalunya: el codi identificador (IDALU) del Registre d’alumnes de Catalunya (RALC) de l’alumne o alumna.  En aquest cas a l’hora de fer la sol·licitud de preinscripció has de tenir preparat el codi identificador de l’alumne o l’alumna. És molt important verificar també que tota la informació que hi apareix és correcta. En cas contrari, has de sol·licitar una rectificació de les dades, adjuntant la documentació que correspongui. Pots demanar el codi identificador a l’escola bressol pública o consultar-lo aquí.

Escoles públiques de Castelldefels

08043310 Escola Edumar
08034096 Escola Antoni Gaudí
08034084 Escola Can Roca
08015855 Escola Els Pins
08060599 Escola Garigot
08015961 Escola Jacint Verdaguer
08062924 Escola Josep Guinovart
08015843 Escola Lluís Vives
08037930 Escola Margalló
08037929 Escola Torre Barona

Escoles concertades de Castelldefels

08015867 Escola Frangoal
08015880 Escola La Ginesta
08037048 Escola Petit Mon-Felissa Bastida
08015879 Escola Sant Ferran

pc

Com es fa la preinscripció?

Accedint al web preinscripcio.gencat.cat.

Cal que el pare, la mare o el tutor o tutora legal que faci el tràmit tingui una eina d’identificació digital, com pot ser la T-CAT, el DNI electrònic, el sistema Cl@ve o l’IdCAT Mòbil.

Entre totes les opcions d’identificació la més fàcil és el sistema d’IdCAT Mòbil. El pot obtenir qualsevol persona més gran de 16 anys amb nacionalitat espanyola o persones estrangeres amb NIE, targeta d’identitat d’estrangeria, passaport, document identificador d’un país de la Unió Europea o targeta de residència comunitària.Per aixó recomanem que abans que s’obri el procés de preinscripcions ja us doneu d’alta. Podeu fer-ho aquí i només necessitareu tenir a mà:

 • DNI o TIE (no només el NIE)
 • TSI: Targeta Sanitària Individual del CatSalut (Servei Català de la Salut) o ser titular/beneficiari de Muface
 • Telèfon mòbil

Si no es pot obtenir una identificació digital, s’ha d’utilitzar la sol·licitud en suport informàtic, en què caldrà adjuntar la documentació identificativa de la persona sol·licitant per motius de seguretat.

scores

Quants punts val cada criteri?

Quan hi ha més sol·licituds que places, s’apliquen uns criteris de prioritat per ordenar les sol·licituds i assignar les places. La puntuació s’estableix en relació amb el centre demanat en primer lloc i es manté per a la resta de peticions.

Si preinscrius el teu fill o filla al segon cicle d’educació infantil (de 3 a 6 anys) o a primària, s’apliquen aquests criteris:

 • Si té germanes o germans que ja estan escolaritzats en el mateix centre: 50 punts.
 • Segons la proximitat del domicili habitual o del lloc de treball al centre educatiu: 30 punts, si el domicili habitual està dins la zona educativa del centre; 20 punts, si la mare o el pare treballa dins la zona educativa; 15 punts, si és del mateix districte, però no de la zona educativa (només a Barcelona), o 10 punts, si és del mateix municipi, però fora de la zona educativa del centre educatiu.
 • Si la família percep la renda garantida de ciutadania: 15 punts.
 • En cas d’empatar en punts, es tenen en compte els criteris següents: si algun
  membre de la unitat familiar té una discapacitat igual o superior al 33 %,
  15 punts; si el pare o mare treballa en el mateix centre educatiu triat en primera opció, 10 punts; si l’alumne o alumna forma part d’una família nombrosa, 10 punts; si l’alumne o alumna forma part d’una família monoparental, 10 punts; si ha nascut en un part múltiple (és a dir, que té germans bessons), 10 punts; si es troba en situació d’acolliment familiar, 10 punts, i finalment si es té la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme, 10 punts
nee

Admissió de l’alumnat amb necessitats educatives específiques (NEE)

A efectes de l’admissió, es distingeixen dos tipus de NEE:

 • Necessitats educatives específiques vinculades a discapacitats intel·lectuals, auditives, visuals o motrius, amb trastorns de l’espectre autista o trastorns greus de la conducta, trastorn mental greu o amb malalties degeneratives greus.
 • Necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals que generen una situació de desavantatge educatiu a l’alumne o alumna, en relació amb les condicions d’educabilitat bàsiques, que en compromet el procés d’aprenentatge o en dificulta l’èxit escolar.

En tots els centres es reserven places per a alumnes amb necessitats educatives específiques. És molt recomanable consultar l’equip d’assessorament psicopedagògic (EAP) de la zona o bé la comissió de garanties d’admissió.

Si es vol optar a una plaça reservada cal indicar-ho en la sol·licitud de preinscripció.

youtube

Vídeos i podcasts informatius

pregunta

Dubtes o necessites ajuda?

Tens algun dubte no resolt? Necessites ajuda? Truca’ns a l’escola al 93 665 0981. Resoldrem els teus dubtes i si cal, concertarem una cita per atendre’t personalment a l’escola.