C/ Granada 18, Castelldefels, Barcelona

Escola Edumar

C/ Granada 18

Castelldefels

Atenció telefònica

936 650 981

De 9 h a 12:30 h i

de 15 h a 16:30 h

Premi Escola Baldiri Reixac 2018-2019 per l’Escola Edumar

Ens complau comunicar-vos que el jurat dels Premis Baldiri Reixac 2018-2019 ha atorgat a l’Escola Edumar un dels 10 premis Escola Baldiri, reconeixent així la nostra voluntat transformadora i la nostra tasca diària per a lluitar contra les desigualtats des de la innovació pedagògica i amb la cultura com a eix vertebrador.

L’escola ha presentat al jurat dos eixos, el primer de cultura i creativitat i el segon de llengua catalana.

EIX 1 – Cultura i creativitat

Àmbits, línies estratègiques o activitats que fomentin el desenvolupament de les competències cultural i artística de l’alumnat.

La competència artística i cultural suposa conèixer, apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques, i utilitzar-les com a font d’enriquiment com a part del nostre patrimoni.

A les nostres aules hi ha alumnes diferents; amb interessos, formes de comunicar-se, de veure, d’escoltar, de comprendre… molt variades. Un dels reptes principals que tenim a l’escola és no girar l’esquena a aquestes diferències i oferir un entorn que faciliti la seva participació, comunicació i aprenentatge, amb l’objectiu d’aconseguir una educació de qualitat des d’una escola inclusiva.

Les escoles que ens entossudim a ser cada dia més inclusives estem immerses en la recerca de noves estratègies que donin més oportunitats d’èxit a tot l’alumnat. Promovem l’art com a mitjà d’aprenentatge global. A tots els nivells educatius portem a terme el taller de música i danses catalanes; el taller de teatre i el taller de pintura. Els tallers a la nostra escola són el lligam amb les festes tradicionals catalanes i serveixen per apropar la cultura popular catalana als infants.

Des del taller de música i dansa es treballen les danses populars catalanes com la sardana, el ball de bastons, el ball de gitanes…Des del taller de teatre s’escenifiquen aquestes festes: vailets i castanyeres en la castanyada, el Bisbetó per Sant Nicolau, el Consell dels Bulls per Carnestoltes, els membres dels Jocs Florals… i finalment des del taller de pintura es fan les decoracions per ambientar els nostres espais.

L’objectiu dels tallers no només és desenvolupar activitats creatives sinó també despertar la sensibilitat fomentant l’expressió, la comunicació, la percepció, la creativitat i la cooperació, esdevenint instruments essencials per la inclusió i la interculturalitat, així com fomentar els hàbits, l’autonomia personal, la socialització i el treball en equip. Totes aquestes habilitats es treballen mitjançant uns codis artístics que ens situen i ens identifiquen com a país.

EIX 2 – Llengua catalana

Àmbits, línies estratègiques o activitats que promouen l’ús social de la llengua catalana com a llengua compartida i de cohesió treballant la competència comunicativa lingüística i audiovisual. (Es recomana fer un resum executiu de les parts del “Projecte Lingüístic de Centre” que cobreixen aquest punt.)

Des del PLC recollim que la llengua s’aprèn de forma més efectiva quan s’usa en contextos funcionals i significatius. Per aquest motiu, en la Comunitat de Grans (4t, 5è i 6è) duem a terme les “caixes de propostes”. Aquestes són propostes de treball guiat i globalitzat que promouen la construcció del coneixement mitjançant la competència lingüística i audiovisual.

Cada caixa conté una proposta de treball amb un repte a assolir. El grup s’autogestiona el temps per arribar a la conclusió i/o producció final. Quan es finalitza la proposta es comparteix el resultats amb la resta de grups i cada infant s’autoavalua mitjançant una rúbrica.

Les “caixes de propostes” permeten aprendre dialogant, escoltant, observant, llegint i expressant-se. L’adquisició d’una llengua a nivell oral precisa de situacions d’ús de la llengua. A nivell escrit es porten a terme activitats funcionals encaminades a assolir els objectius específics programats per nivell i classificats des de les diferents tipologies de textos. La relació entre llengua oral i escrita és inherent.

Són clau els reptes o preguntes d’investigació que han de resoldre en cada una de les caixes i aplicar estratègies pròpies de la comunicació lingüística i de la cerca, selecció i processament de la informació provinent de tot tipus de mitjans, convencionals o digitals.

Es fa ús dels dispositius mòbils per a potenciar l’autonomia de l’alumne, actor del procés d’aprenentatge, afavorint el compromís de l’alumnat amb el seu aprenentatge i oferint-los la possibilitat d’expressar el que han après en diversos formats (escrivint, dibuixant, fotografiant, parlant…).

En síntesi, el desenvolupament de la competència lingüística i audiovisual en aquesta proposta pedagògica, suposa el domini progressiu de la llengua catalana, tant oralment com per escrit, en múltiples suports i amb el complement dels llenguatges audiovisuals en varietat de contextos i finalitats, com a eina per aprendre a aprendre.

Preinscripcions curs 2023/24

Deixa el teu nom i correu i et mantindrem informat sobre el procés d'inscripcions pel curs 2023/24

Estic d'acord en proporcionar el meu nom i correu a MailChimp (més informacio)

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.