C/ Granada 18, Castelldefels, Barcelona

Curs 2018/19

Escola Edumar

C/ Granada 18

Castelldefels

Atenció telefònica

936 650 981

De 9 h a 13.30 h i

de 15.30 h a 17 h.

Ambients

 
Els ambients són entorns estimulants on els infants es poden moure lliurement, escollir i desenvolupar-se d’una forma natural en relació als seus interessos i motivacions. Són espais que respecten la diversitat, que tenen en compte en tot moment el ritme individual de cada infant. Realitzem ambients en la comunitat de petits i en la comunitat de mitjans.

El treball per ambients permet respectar la diversitat de l’alumnat i poder atendre les situacions que es produeixen en aquests entorns tan rics i motivadors. Els ambients van evolucionant i modificant-se a mesura que el curs avança, sempre responent als interessos i necessitats de l’alumnat.

Els ambients que duem a terme en la nostra escola són: joc simbòlic, ciències, art, construccions, llums i ombres, art, miniatures i robòtica.