C/ Granada 18, Castelldefels, Barcelona

Escola Edumar

C/ Granada 18

Castelldefels

Atenció telefònica

936 650 981

De 9 h a 12:30 h i

de 15 h a 16:30 h

Estratègia Digital de Centre

L’Estratègia Digital de Centre (EDC) de l’escola Edumar de Castelldefels, és un espai web que recull la manera en la qual, el nostre centre, fa ús de les eines digitals tant per aprendre com per comunicar-nos. En ell, podreu trobar un pla estratègic amb totes les accions planificades a mitjà termini (2022-2025), per aconseguir que l’alumnat i el professorat Edumar, sigui competent digitalment. És un document basat en Pla d’educació digital de Catalunya (PEDC).

L’equip encarregat de definir, implementar i avaluar l’Estratègia Digital de Centre és la Comissió Digital. Per portar a terme aquesta funció, s’ha de comprendre tots els àmbits del centre: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius. La Comissió és també un equip dinamitzador que fa arribar l’estratègia digital a tota la comunitat educativa.