C/ Granada 18, Castelldefels, Barcelona

Escola Edumar

C/ Granada 18

Castelldefels

Atenció telefònica

936 650 981

De 9 h a 12:30 h i

de 15 h a 16:30 h

Innovació i premis

La innovació pedagògica ha de ser un procés constant i viu. Per aquesta raó l’escola aposta per la formació contínua del seu personal, la incorporació de noves metodologies, per formar part de tots i cadascun dels programes al nostre abast i optar als premis que ens permetin seguir invertint en l’escola.

L’equip directiu de l’escola participa en el programa Lideratge per a l’Aprenentatge, una formació d’EduCaixa en col·laboració amb la UCL Institute of Education, que promou el desenvolupament i l’aprenentatge professional amb la finalitat que puguin millorar la qualitat educativa dels seus centres. Aquest programa forma, acompanya i impulsa la creació d’una comunitat professional de líders educatius compromesos amb l’equitat educativa.

El projecte ExpressART de la nostra escola ha estat guardonat amb un Premi Baldiri sota la categoria Projectes Artístics per donar resposta a l’emergència climàtica. L’objectiu d’aquests premis és impulsar i reconèixer projectes que transformin l’educació i donin resposta als nous reptes socials i educatius des de la cultura i les arts.

El Departament d’Educació ens reconeix i certifica el nostre projecte d’innovació pedagògica consolidat “L’avaluació com a motor de la personalització de l’aprenentatge” com a un projecte que ha transformat i millorat la qualitat i equitat del sistema educatiu d’acord amb la modalitat prevista a l’article 2 de l’Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica.

L’equip d’anglès de la nostra escola, participa en un Programa d’Innovació Educativa anomenat Generació Plurilingüe (GEP). Aquest programa busca millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat a través de l’enfocament AICLE (Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengua Estrangera).

Llegir més

L’Escola Edumar va guanyar el segon premi de la convocatòria Ètica i Ciència 2020 convocat per la Fundació Grífols. Aquest premi té l’objectiu de promoure la sensibilitat i la reflexió sobre els aspectes ètics de la ciència.

Llegir més

El Premi Ensenyament Fundació Cercle d’Economia és un premi que vol valorar les millores realitzades en els centres educatius en termes relatius, tenint en compte sobretot el valor afegit de les iniciatives i projectes presentats, és a dir, la relació entre els recursos humans, materials i contextuals del Centre i els resultats que se n’obtenen. El títol del projecte que hem presentat al curs 2020/21 és “Les estratègies metodològiques a favor de la inclusivitat: una escola per a tothom, un projecte per a cadascú”.

Llegir més

El jurat dels Premis Baldiri Reixac 2018-2019 va atorgar a l’Escola Edumar un dels 10 premis Escola Baldiri, reconeixent així la nostra voluntat transformadora i la nostra tasca diària per a lluitar contra les desigualtats des de la innovació pedagògica i amb la cultura com a eix vertebrador.

Llegir més

Komtü és un programa que vol acompanyar en la millora del benestar emocional i relacional a les escoles d’infantil i primària. És un projecte gratuït impulsat per la Fundació Nous Cims, que treballa amb totes les persones (principalment amb el claustre però també amb famílies i personal no docent) que els acompanyen en el seu procés de creixement, desenvolupament i aprenentatge. És un programa d’acompanyament i assessorament que dura tres anys.

Llegir més

El centre participa en el projecte per a l’èxit educatiu a favor de l’alumnat (POEFA) amb un projecte anomenat “ESCENARIS CREATIUS” que engloba tres modalitats:

Modalitat A: Reforç educatiu extern, “La producció i edició audiovisual com a eina transversal en les competències bàsiques”. Cada setmana ve un especialista de digital per a treballar amb els infants i amb els tutors/es temes de creació digital. Les competències treballades són: la competència lingüística i audiovisual, la digital, l’artística, la d’autonomia i iniciativa personal. A través de tallers impartits per agents externs els infants de 5è i 6è crearan un producte final visible per a tota la comunitat educativa.

Modalitat B: Extensió educativa amb un component lúdic i amb l’objectiu de fomentar les vocacions científiques i tecnològiques, “La robòtica com a eina creativa en connexió amb l’entorn”. S’ha augmentat una hora de robòtica a l’hora de la complementària del migdia, de dos a tres dies.

Modalitat C: Orientació, “La música com a eina de cohesió social i d’empoderament dels infants”. La música i la capacitació artística com a orientació i eina d’accés i participació cultural, com a recurs per als infants amb talents singulars i específiques, com a estratègia basada en l’educació emocional i per treballar l’autopercepció d’aquestes edats reforçant l’autoestima i el posterior pas a l’institut. Una tarda a la setmana ve una especialista de música per a treballar, dins de l’horari lectiu, amb els alumnes de 6è el vessant artístic i musical de l’obra de teatre de 6è: “L’Odissea”. Aquesta persona treballa juntament amb el mestre de música de l’escola.

Aquest projecte està adreçat a 5è i 6è.

El Departament d’Educació ens reconeix i certifica el nostre projecte d’innovació pedagògica consolidat “Aprenentatge entre iguals: Grups Interactius” que ha transformat i millorat la qualitat i equitat del sistema educatiu, d’acord amb la modalitat prevista a l’article 2 de l’Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica.

Aquest programa del Departament d’Educació consisteix en la promoció de l’equitat i la qualitat del sistema educatiu mitjançant la transformació digital del centre, les tecnologies mòbils, la comunicació digital i la col·laboració amb entitats externes.

El Programa s’emmarca en els següents àmbits definits per la Comissió d’Innovació del Departament:

Àmbit 1: metodologies i recursos per a la millora de l’ensenyament i aprenentatge
Àmbit 2: organització i gestió educativa
Àmbit 3: relació i cooperació amb la comunitat educativa i l’entorn

A l’Escola Edumar desenvolupem l’àmbit 1 amb els següents objectius:

  • Promoure la innovació educativa basada en l’ús efectiu de les tecnologies digitals per contribuir a enriquir i potenciar el conjunt dels aprenentatges curriculars.
  • Facilitar el desplegament de les competències digitals.
  • Fomentar la inclusió educativa amb els recursos digitals.
  • Estimular la transformació metodològica i organitzativa a nivell de centre educatiu.
  • Promoure i impulsar l’avaluació de l’impacte de les tecnologies digitals per a l’aprenentatge.