C/ Granada 18, Castelldefels, Barcelona

Escola Edumar

C/ Granada 18

Castelldefels

Atenció telefònica

936 650 981

De 9 h a 12:30 h i

de 15 h a 16:30 h

Innovació i premis

La innovació pedagògica ha de ser un procés constant i viu. Per aquesta raó l’escola aposta per la formació contínua del seu personal, la incorporació de noves metodologies, per formar part de tots i cadascun dels programes al nostre abast i optar als premis que ens permetin seguir invertint en l’escola.

La finalitat del Programa d’innovació pedagògica #aquiprobullying és aturar i revertir possibles situacions d’assetjament entre iguals alhora que es contribueix al desenvolupament de la competència social i ciutadana de l’alumnat.

Els objectius generals del Programa #aquiprobullying són els següents:

  • Sensibilitzar la comunitat escolar de la importància de prevenir i erradicar l’assetjament entre iguals.
  • Formar la comunitat escolar per tal de prevenir, detectar i intervenir davant possibles situacions d’assetjament entre iguals.
  • Apoderar i implicar l’alumnat per detectar i aturar els processos d’assetjament escolar mitjançant accions de servei a la comunitat.
  • Prevenir possibles situacions d’assetjament en el centre educatiu.
  • Detectar, intervenir i aturar les situacions d’assetjament escolar.

El Programa #aquiproubullying tindrà una durada de 3 cursos i inclourà les fases de formació de centre, elaboració, implementació i avaluació del projecte de centre.

Aquest programa del Departament d’Educació consisteix en la promoció de l’equitat i la qualitat del sistema educatiu mitjançant la transformació digital del centre, les tecnologies mòbils, la comunicació digital i la col·laboració amb entitats externes.

El Programa s’emmarca en els següents àmbits definits per la Comissió d’Innovació del Departament:

Àmbit 1: metodologies i recursos per a la millora de l’ensenyament i aprenentatge
Àmbit 2: organització i gestió educativa
Àmbit 3: relació i cooperació amb la comunitat educativa i l’entorn

A l’Escola Edumar desenvolupem l’àmbit 1 amb els següents objectius:

  • Promoure la innovació educativa basada en l’ús efectiu de les tecnologies digitals per contribuir a enriquir i potenciar el conjunt dels aprenentatges curriculars.
  • Facilitar el desplegament de les competències digitals.
  • Fomentar la inclusió educativa amb els recursos digitals.
  • Estimular la transformació metodològica i organitzativa a nivell de centre educatiu.
  • Promoure i impulsar l’avaluació de l’impacte de les tecnologies digitals per a l’aprenentatge.

El Departament d’Educació ens reconeix i certifica el nostre projecte d’innovació pedagògica consolidat “Aprenentatge entre iguals: Grups Interactius” que ha transformat i millorat la qualitat i equitat del sistema educatiu, d’acord amb la modalitat prevista a l’article 2 de l’Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica.