C/ Granada 18, Castelldefels, Barcelona

Escola Edumar

C/ Granada 18

Castelldefels

Atenció telefònica

936 650 981

De 9 h a 12:30 h i

de 15 h a 16:30 h

Programa FAIG

Programa Faig. Fent per aprendre, imaginant globalment.

Aquest curs ha començat la formació del claustre en el programa FAIG (Fent per Aprendre, Imaginant Globalment), impulsat pel CESIRE  (Direcció General d’Innovació, Digitalització, Currículum i Llengües i el Centre de Recursos Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i a la Recerca Educativa ). 

L’objectiu és impulsar el desenvolupament de projectes de treball vinculats als desafiaments de les persones i del planeta, els quals integren processos de creació “maker” i de fabricació digital, amb el propòsit que infants i joves donin resposta a les necessitats de les seves comunitats i esdevinguin persones crítiques, participatives i transformadores del seu entorn. 

 

El FAIG ens ofereix guiatge, aprenentatge en xarxa, eines i recursos i una dotació d’aula “maker” amb material divers (brodadora digital, tall i gravat làser, plòter de tall, impressores i escàner 3D, material de robòtica, etc.). 

Afegim l’enllaç amb la informació de tot el programa:

https://serveiseducatius.xtec.cat/cesire/faig-fent-per-aprendre-imaginant-globalment/

Durant les diferents sessions de formació hem analitzat quins són els elements dels projectes, quin és el cercle de l’aprenentatge, les actituds “maker”, quines són les bones preguntes per a aprendre, etc. D’altra banda, s’ha creat un equip impulsor que es reuneix setmanalment per a reflexionar i millorar el treball per projectes a la nostra escola. Finalment, aquest equip impulsor manté trobades amb una periodicitat gairebé mensual amb altres centre de Castelldefels per a compartir dificultats, avenços i bones pràctiques.

Estem especialment satisfetes de haver tingut l’oportunitat de ser centre FAIG pel desenvolupament professional del claustre i pel impuls que el treball per projectes experimentarà. 

Aviat arribarà a l’escola el material “maker” i continuarem formant-nos per a fer ús de tota la maquinària disponible.

Us anirem informant de tots els progressos!