C/ Granada 18, Castelldefels, Barcelona

Escola Edumar

C/ Granada 18

Castelldefels

Atenció telefònica

936 650 981

De 9 h a 12:30 h i

de 15 h a 16:30 h

Caixes d’aprenentatge (Comunitat de Grans)

Caixes d’aprenentatge a la Comunitat de Grans

Són un seguit d’activitats competencials on, a partir d’una situació problemàtica, els infants han de buscar informació en diferents fonts i formats o bé han d’experimentar amb uns materials concrets per trobar la resposta al repte plantejat. La resposta i conclusions del repte es podran expressar a través de diferents llenguatges (siguin escrits, visuals o artístics).

Cada grup classe té 9/12 caixes de diferents situacions problemàtiques però emmarcades en 5 grans blocs: Comunicació (català, castellà i anglès), Raonament matemàtic, Cuina, Medi natural i Medi social. Una caixa té una durada aproximada d’una setmana. Es realitza una sessió diària d’una hora.

El paper de l’infant és el de protagonista, ja que és ell mateix el que gestiona mitjançant la comunicació per parelles o en grups de 3 la seva tasca. Mitjançant la tria de companys/es de caixa els infants planifiquen i busquen aquella informació o material que els pugui ajudar a descobrir el repte. L’autonomia, la iniciativa personal, la capacitat d’assaig-error, la comunicació entre iguals són els mecanismes que els ajudaran a arribar a la seva meta.

Una vegada elaborada la caixa el paper del mestre/a és el d’observador, guia i acompanyant en els possibles dubtes que puguin sorgir, ja que aquesta activitat ha de ser resolta en parelles o en grups de tres i per tant amb autonomia i iniciativa per part dels membres del grup o parella.