C/ Granada 18, Castelldefels, Barcelona

Escola Edumar

C/ Granada 18

Castelldefels

Atenció telefònica

936 650 981

De 9 h a 12:30 h i

de 15 h a 16:30 h

Microespais

Creiem en la riquesa infinita de les potencialitats dels infants, la seva capacitat de sorprendre’s, investigar, construir el coneixement a través de l’acció, la creativitat i les relacions personals, per això organitzem les aules de la Comunitat de Petits per tal d’afavorir el desenvolupament integral dels nens i les nenes i respondre a les seves necessitats fisiològiques, afectives, de moviment, d’autonomia, de socialització, de descoberta, d’exploració, etc.

Som conscients que la manera d’organitzar els espais condiciona la nostra intervenció educativa i es constitueix en una estructura d’oportunitats o de límits per a l’infant. L’aula i el seu disseny juntament amb la selecció acurada dels equipaments i materials esdevenen agents educatius autèntics.

Apostem per una organització de les aules d’infantil en microespais, rics en quantitat i varietat d’estímuls, per afavorir la descoberta i l’experimentació dels infants, generadors de reptes per fer, mirar, tocar, explorar, experimentar, crear… permetent combinar activitats individuals amb col·lectives.

Seguint les indicacions de la comunitat científica en relació a l’organització dels espais de les aules d’infantil, es proposa una organització de les aules en les àrees següents:

  • Zona grupal: amb coixins, catifes, banc, etc.
  • Microespai de joc simbòlic: àrea de la casa cuina, botiga, hospital, disfresses i maquillatges; titelles, miniatures, construccions, etc.
  • Microespai d’art: amb diferents àrees per pintar, modelar, fer collage, treballs naturals, tapissos, etc.
  • Microespai de lògica matemàtica: amb materials sensorials pel raonament matemàtic.
  • Microespai de biblioteca: Amb diferents tipus de llibres per a desenvolupar el gust per la lectura.
  • Microespai de les grafies i les lletres: amb materials pel desenvolupament de la motricitat fina i la iniciació del procés lectoescriptor a partir del coneixement del mateix nom i de l’entorn proper i significatiu.
  • Microespai per a l’observació, la manipulació i l’experimentació: animals, plantes, hort, germinacions, classificació d’objectes de la natura, terrari i àrea de laboratori.