C/ Granada 18, Castelldefels, Barcelona

Escola Edumar

C/ Granada 18

Castelldefels

Atenció telefònica

936 650 981

De 9 h a 12:30 h i

de 15 h a 16:30 h

Propostes d’aula

 
Creiem en la riquesa infinita de les potencialitats dels infants, de la seva capacitat de sorprendre’s, investigar i construir el coneixement a través de l’acció, la creativitat i les relacions personals. Per aquesta raó organitzem les aules de manera que s’afavoreixi el desenvolupament integral dels infants i respondre així a les seves necessitats fisiològiques, afectives, de moviment, d’autonomia, de socialització, de descoberta, d’exploració, etc.

Apostem per una organització de treball en la comunitat de petits en propostes d’aula, riques en quantitat i varietat d’estímuls, per afavorir el desenvolupament integral i generadores de reptes per fer, mirar, tocar, explorar, experimentar, crear… permetent combinar activitats individuals amb col·lectives.