C/ Granada 18, Castelldefels, Barcelona

Escola Edumar

C/ Granada 18

Castelldefels

Atenció telefònica

936 650 981

De 9 h a 12:30 h i

de 15 h a 16:30 h

Tallers

 
Els tallers es basen en el treball en grups reduïts de 12 alumnes amb un mestre/a responsable que dirigeix l’activitat. L’activitat dels tallers complementa l’eix transversal que es treballa a les festes, de tal manera que implica una coordinació entre tots els especialistes en la distribució i organització de les diferents tasques.

A la Comunitat de Petits destaquen: el taller de música i dansa, el d’expressió corporal, i el de Land Art. Els dos primers són tallers dinàmics on es complementen el treball psicomotor i l’emocional a través de l’expressió de sentiments a partir del cos. El de Land Art és més artístics on destaca el treball de descoberta i manipulació de diferents materials, textures i arts plàstiques.

A la Comunitat de Mitjans es porten a terme també els tallers de música i dansa, expressió corporal, i el tercer taller és el de cuina.

A la Comunitat de grans, a 4t i 5è també es porten a terme els tallers de música i dansa, expressió corporal, i el tercer taller és el d’art. Els tallers dels grups de 6è estan orientats a la posada en escena de l’obra de teatre de final de curs, on els infants realitzen l’atrezzo, el vestuari, la música i creen la seva pròpia obra.

L’objectiu dels tallers no només és desenvolupar activitats creatives sinó també despertar la sensibilitat, fomentant l’expressió, la comunicació, la percepció, la creativitat, la cooperació, esdevenint instruments essencials per la inclusió i la interculturalitat, així com fomentar els hàbits, l’autonomia personal, la socialització i el treball en equip.