C/ Granada 18, Castelldefels, Barcelona

Escola Edumar

C/ Granada 18

Castelldefels

Atenció telefònica

936 650 981

De 9 h a 12:30 h i

de 15 h a 16:30 h

Transformació educativa

L’Escola Nova 21 és una aliança d’entitats i escoles que volem promoure accions de transformació del sistema educatiu, adoptant un propòsit dirigit a desenvolupar competències per a la vida en el nostre context històric i unes pràctiques d’aprenentatge fonamentades en el coneixement existent de com les persones i els nostres infants aprenen.

Propòsit educatiu dirigit a desenvolupar competències per a la vida

Com va participar l'Escola Edumar?

Estructura Escola Nova 21

481

Escoles a la xarxa

25

són centres impulsors

30

són de la mostra representativa

Què vol dir estar dins la xarxa?

A través d’una convocatòria oberta 481 centres van acordar incorporar-se a Escola Nova 21 i, gràcies a acords amb la Diputació de Barcelona, amb el Consorci d'Educació de Barcelona i amb el Departament d'Ensenyament, s’han desenvolupat més de seixanta xarxes territorials on grups d’entre quatre i setze centres cooperen en el procés per a l’actualització i el canvi.

Quin paper tenen els centres impulsors?

Els centres impulsors són centres educatius que estan enfocats a desenvolupar competències per a la vida, i que adopten pràctiques fonamentades en com les persones aprenem. Ofereixen recursos, formació i visites a les escoles representatives de la mostra així com a tota la xarxa. En definitiva, són escoles que es consideren avançades i un model a seguir.

L'Escola Edumar és una de les 30 escoles de la mostra representativa

Els 30 centres de la mostra representativa reben el suport més gran del projecte i dels centres impulsors. L'objectiu és avançar en tres cursos escolars cap a un nou model d'aprenentatge avançat pel centre però no parar aquí, sinó després traspassar aquest nou coneixement a noves escoles de la zona.

Com és una escola avançada?

Aquest horitzó d’actualització es concreta en el que s’anomena “marc d’escola avançada”, una referència que agrupa quatre eixos principals per a tots els centres compromesos amb la transformació educativa.

El propòsit de l’escola és el desenvolupament de competències per la vida per poder donar resposta als reptes individuals i col·lectius. Integra els quatre pilars de l’aprenentatge proposats per la UNESCO, que han de tenir el mateix pes en l’acció educativa.

Aprendre a conèixer
Aprendre a fer
Aprendre a conviure
Aprendre a ser

Implantació a l'Escola Edumar

Escola Nova 21

2016

juny 27

El Claustre evalua si entrar a la xarxa de la EN21

Es debateix al Claustre si optar a formar part de la xarxa d’escoles de l’Escola Nova 21. S’acorda sí demanar l’entrada.

jul. 05

Sol·licitud per formar part de l’Escola Nova 21

Sol·licitud per formar part de l’Escola Nova 21

Presentem la sol·licitud per a formar part del programa EN21.

oct. 17

Sóm part de la xarxa de l’Escola Nova 21

Ens notifiquen que formem part amb 459 escoles més de la xarxa del programa EN21

nov. 10

Visionat intern de la pel·lícula Most Likely to Succeed

Visionat intern de la pel·lícula Most Likely to Succeed

Visionat de la pel·lícula documental Most Likely to Succeed per alguns mestres de l’escola.

nov. 24

Partipem al 1er Simposi de EN21

L’equip impulsor participa en el primer simposi de l’Escola Nova 21 que té lloc els dies 23 i 24 de novembre del 2016 al Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra.

2017

febr. 11

Formació per Equips Directius

Formació per Equips Directius

Participem en les jornades de formació dels Equips Directius de les escoles de la mostra.

febr. 20

Escola Edumar seleccionada com a escola representativa

Escola Edumar seleccionada com a escola representativa

Ens notifiquen que som una de les 30 escoles seleccionades dins de la mostra representativa del programa EN21.

 
Llegir més

febr. 28

Creació grup impulsor

Creació grup impulsor

Es crea l’equip impulsor del projecte Escola Nova 21 que assiteix a les primeres jornades de formació de l’Escola Nova 21.

 
Llegir més

març 06

Autodiagnosi del centre

Inici de l’autodiagnosi del centre a partir de l’eina donada per EN21.

 
Llegir més

abr. 28

Retorn de l’anàlisi de l’eina d’autodiagnosi

L’Escola Nova 21 ens fa arribar els resultats de l’eina d’autodiagnosi.

maig 08

Reunió Xarxa Local EN21

El grup impulsor assiteix a dues reunions a Viladecans de la Xarxa Local EN21.

maig 31

Visites a escoles impulsores

Durant el mes de maig el nostre equip visita les escoles impulsores Fructuós Gelabert, Els Encants i Fluvià.

juny 24

Formació d’estiu

Formació d’estiu

El grup impulsor de la nostra escola i més mestres que es sumen participen a la formació d’estiu del programa de la EN21.

juny 30

Anàlisi resultats eina auto diagnosi i conclusions

Anàlisi resultats eina auto diagnosi i conclusions

L’equip impulsor porta a terme l’anàlisi dels resultats de l’eina d’auto diagnosi i elabora un document intern de reflexió.

 
Es presenta al claustre les conclusions de les visites a les escoles impulsores Fluvià, Fructuós Gelabert i Encants així com les estretes de l’eina d’auto diagnosi per part del grup impulsor i de l’equip directiu. Ens preguntem quins són els nostres punts febles que ens allunyen del marc d’escola avançada? En quina direcció hauríem de caminar?

 
Es visiona la pel·lícula “Most Likely to Suceed” i porta a terme una dinàmica per grups per establir les fortaleses i debilitats de la nostra escola a més dels elements sobre els quals no podem actuar-hi.

 
En un ùltim claustre de curs es reflexiona respecte la visita a les escoles impulsores: “Quins elements poden ser inspiradors per a implementar a la nostra escola?”. L’equip impulsor proposa els següents canvis de cara al curs vinent: implementar el concepte de comunitats enlloc de cicles (comunitats dels petits, dels mitjans i dels grans) i continuar amb els ambients al cicle inicial com a continuació dels ambients d’educació infantil.

jul. 11

Participació a l’Escola d’Estiu Rosa Sensat

Participació a l’Escola d’Estiu Rosa Sensat

El nou equip directiu participa en l’Escola d’Estiu Rosa Sensat.

jul. 12

Inici de l’implementació dels aprenentatges de la formació

Durant l’estiu 2017 es comença a dibuixar el camí a seguir a partir de setembre de 2017. En aquestes trobades s’apunten algunes línies de cara al curs 2017/2018: canviar el concepte de cicles pel de comunitats (comunitat dels petits, comunitat dels mitjans, comunitat dels grans), iniciar ambients a la comunitat dels mitjans com a creixement natural dels ambients que ja es feien a educació infantil, modificar els espais de les aules d’I4 i de la comunitat dels mitjans per a afavorir el treball autònom dins de l’aula i contemplar espais de rotllana per a treballar la cohesió de grup entre d’altres.

set. 27

Posada en marxa espais treball autònom

Es posen en marxa diferents espais de treball autònom dins de les aules de la comunitat dels mitjans amb diferents propostes a cada espai.

set. 28

Microespais a l’aula d’I4

S’implementen els microespais a I4.

set. 29

Propostes organitzatives i visita equip de l’Escola Nova 21

Amb l’inici de curs es posen en marxa diferents propostes organitzatives i es consoliden activitats ja iniciades.

Es reb a l’escola la visita de l’equip del programa de l’Escola Nova 21 que es reuneix amb l’equip directiu, amb l’equip impulsor del programa a l’escola i amb el claustre.

 
Llegir més

oct. 02

Treball autònom a 2n

Arranca proposta de treball autònom a l’aula de 2n: autonomia, ajuda entre iguals, decisió grupal…

oct. 03

Itineraris llengua mitjans

A partir d’ara els infants de la Comunitat Mitjans esculleixen lliurement l’activitat i amb qui volen fer-la. La ajuda dels grans cap els petits és molt enriquidora.

oct. 16

Visionat Most Likely to Succeed

Es projecta la pel·lícula inspiradora de l’Escola Nova 21, el documental Most Likely to Succeed de forma oberta a tota la comunitat educativa.

 
Llegir més

oct. 18

Trobada de Xarxa EN21 a la nostra escola

Primera trobada del curs amb escoles de la xarxa de Castelldefels, Viladecans i Gavà. Es comparteix entre els centres el punt en el qual es troba cada escola.

 
Llegir més

oct. 20

Visita al Col·legi Montserrat

 
Una representació de la nostra escola va visitar el Col·legi Montserrat, una de les escoles impulsores del projecte.

oct. 23

Dinàmica visió claustre per centre

A través de dinàmiques cooperatives el claustre comparteix amb els companys/es la nostra escola somiada. S’entra en un debat pedagògic sobre el model d’educació que volem entorn quatre eixos: pràctiques d’aprenentatge en l’escola que volem, avaluació, horaris i organització/espais.

oct. 30

2ª Sessió visió claustre per centre

El claustre es torna a reunir per treballar en la visió que vol per l’escola.

nov. 20

L’Escola que volem – Sessió per famílies

Marta Pujadó de l’Escola Nova 21 ens han acompanyat a l’escola per a portar a terme una dinàmica amb les famílies i membres de l’equip de monitoratge.

 
Llegir més

nov. 21

Visita Escola dels Encants

Visita Escola dels Encants

Una representació de la nostra escola va visitar l’Escola dels Encants, una de les escoles impulsores del projecte.

nov. 29

Videotrucada entre escoles mostra

Videotrucada entre escoles de la mostra per a avaluar productes mínims viables.

des. 01

Visió alumnes

Els alumnes recullen la seva visió de l’Escola amb la qual somnien.

des. 04

3ª sessió visió claustre pel centre

El claustre es reuneix una tercera vegada per treballar en la visió que vol per l’escola.

2018

gen. 29

Nova sessió de visió en el Claustre

Continuem amb la nostra creació de la visió per part del claustre i ens preguntem:

  • Quines competències són bàsiques que aprenguin els nostres alumnes?
  • Quin model de persona volem per a la societat del futur?

febr. 07

Visita Escola El Martinet

Visita Escola El Martinet

Una representació del claustre visita l’Escola El Martinet a Ripollet.

febr. 21

Sessió amb famílies – visió de l’escola que volem

Sessió amb famílies – visió de l’escola que volem

La comunitat educativa continuem duent a terme un procés participatiu per a definir com volem que sigui la nostra escola i començar un procés de canvi que ens porti a millorar el nostre centre. Per a definir-ho ens vam reunir mestres, monitors i famílies.
 

Llegir més

març 17

1r aniversari centres de la mostra

1r aniversari centres de la mostra

El 17 de març ens vam trobar les 30 escoles de la mostra del projecte Escola Nova 21 per a celebrar el 1r aniversari com a centres de la mostra. En l’acte vam compartir aprenentatges d’aquest procés i experiències viscudes en aquest camí.

 
Llegir més

abr. 13

Residència a l’Escola l’Horitzó

Residència a l’Escola l’Horitzó

Alba Pistán, tutora de EI-4 A, completa una setmana de residència a l’Escola Horitzó.

 
Llegir més

abr. 20

Residència a l’Escola El Martinet

Residència a l’Escola El Martinet

Mireia Cazorla, tutora de 2n A, completa una setmana de residència a l’Escola El Martinet.

 
Llegir més

abr. 27

Residència a l’Escola Lluís Millet

Gema Vizuete, tutora USEE, completa una residència a l’escola Lluís Millet de Santa Coloma.

 
Llegir més

jul. 10

Formació d’estiu Escola Nova 21

Formació d’estiu Escola Nova 21

La primera setmana de juliol, l’equip de mestres vam participar en la setmana de Formació d’Estiu, que va organitzar EN21.
 
L’objectiu d’aquesta formació va ser planificar els projectes que s’implementaran al nostre centre durant el curs que ve. Va ser una setmana de treball i cohesió que va servir per compartir els aprenentatges del darrer curs i preparar els canvis que han de consolidar-se el curs que ve al nostre centre.

oct. 26

Visita del Director de Serveis Territorials

El Sr. Francesc Ballester, director dels Serveis Territorials del Baix Llobregat, ens visita el 26 d’octubre per així conèixer de primera mà a l’equip docent i pedagògic així com el caràcter inclusiu de l’escola.

nov. 12

Rúbrica de canvi educatiu

Rúbrica de canvi educatiu

Sessió de treball entre el claustre de i l’equip de l’Escola Nova 21. Hem fet servir la Rúbrica de canvi educatiu per analitzar com avaluem i quins canvis volem iniciar a l’escola per seguir avançant cap a una avaluació més competencial, formativa i global.

nov. 14

Visita d’altres escoles de la xarxa EN21

Visita d’altres escoles de la xarxa EN21

Avui equips docents d’altres escoles de la Xarxa Escola Nova 21 ens han visitat per a conèixer la nostra realitat i els passos fets en la transformació educativa que ens situa dins del “marc d’escola avançada”.

des. 03

Residència Escola els Encants

Residència Escola els Encants

Marta Ribas completa una residència a l’Escola Els Encants de Barcelona. Llegir més.

des. 11

Visita Fundació Sergio Alonso de Canarias

Visita Fundació Sergio Alonso de Canarias

Avuí ha visitat la nostra escola la Fundació Sergio Alonso de Canarias, que estan començant a desenvolupar un projecte d’acompanyament a diversos centres de primària de les illes, en estreta col·laboració amb la seva conselleria d’educació, i força en línia amb els plantejaments d’Escola Nova 21.

 
Han volgut conèixer de primera mà un dels centres que estan participant en la Mostra del programa. Els hi hem explicat i han pogut veure, el nostre procés, la nostra visió de centre i el nostre model pedagògic.

2019

gen. 12

Jornada d’aprenentatge entre iguals sobre avaluació

Avuí a l’Escola Pepa Colomer del Prat de Llobregat el claustre de l’Escola Edumar hem participat en una jornada d’aprenentatge entre iguals sobre avaluació.

El format de la jornada van ser 5 tallers simultanis d’aprenetatge col·laboratiu.

Taller 1: Models d’informe
Compartir i analitzar diferents models d’informe d’avaluació. Reflexionar conjuntament sobre les característiques d’un bon model d’informe d’avaluació

Taller 2: El paper dels infants en els informes d’avaluació
Reflexionar sobre el paper que tenen els nens/es en els informes d’avaluació.

Taller 3: El paper de les famílies en els informes d’avaluació
Reflexionar sobre el paper que tenen les famílies en els informes d’avaluació.

Taller 4: Informes i normativa
Compartir experiències sobre la quantitat d’informes escrits que cal entregar a les famílies en un curs i identificar alternatives.

Taller 5: Plataformes de gestió dels informes
Compartir experiències amb plataformes de gestió (Clickedu, Weeras, etc.)

febr. 13

Visita de Boris Mir

Visita de Boris Mir

Avuí ens ha visitat el Boris Mir, director adjunt del projecte Escola Nova 21 i el nostre facilitador. Juntament amb el grup impulsor de l’escola ens hem situtat on estem i cap a on anem, sense perdre de vista la nostra visió d’escola i les nostres prioritats. Hem debatut sobre les estratègies metodològiques que estem duent a terme i com reafirmar la nostra proposta pedagògica.