C/ Granada 18, Castelldefels, Barcelona

Curs 2018/19

Escola Edumar

C/ Granada 18

Castelldefels

Atenció telefònica

936 650 981

De 9 h a 13.30 h i

de 15.30 h a 17 h.

Tallers

Els tallers es basen en el treball en grups reduïts de 12 alumnes amb un mestre/a responsable que dirigeix l’activitat. L’activitat dels tallers complementa l’eix transversal que es treballa a les festes, de tal manera que implica una coordinació entre tots els especialistes en la distribució i organització de les diferents tasques.

A educació infantil destaquen: el taller de música i dansa, el d’expressió corporal, el de cuina i el d’invents. Els dos primers són tallers dinàmics on es complementen el treball psicomotor i l’emocional a través de l’expressió de sentiments a partir del cos. Els altres, són més artístics on destaca el treball de descoberta i manipulació de diferents materials, textures i arts plàstiques.

A educació primària, per l’alumnat de 1r i 2n hi ha taller de música i dansa, expressió corporal, dibuix i pintura i transformació. A 3r i 4t, 5è i 6è són els mateixos tallers canviant el de transformació pel de fils. L’escola creu en l’educació integral dels infants i és per això que planteja per a cada cicle dos tallers plàstics i dos dinàmics. També afavorim la socialització agrupant nens i nenes d’edats diferents.

L’objectiu dels tallers no només és desenvolupar activitats creatives sinó també despertar la sensibilitat, fomentant l’expressió, la comunicació, la percepció, la creativitat, la cooperació, esdevenint instruments essencials per la inclusió i la interculturalitat, així com fomentar els hàbits, l’autonomia personal, la socialització i el treball en equip.