C/ Granada 18, Castelldefels, Barcelona

Escola Edumar

C/ Granada 18

Castelldefels

Atenció telefònica

936 650 981

De 9 h a 12:30 h i

de 15 h a 16:30 h

Acompanyament emocional

Per a nosaltres, l’acompanyament emocional es refereix a la manera de ser i estar amb els infants on el pla emocional està present. Per a poder acompanyar emocionalment primer cal crear un vincle segur amb l’infant estar present en cada un dels seus moments que està a l’escola. Entenem que les emocions estan integrades en tot el procés de vida i per tant formen part del procés d’aprenentatge dels infants. Convivim i els acompanyem observant, sent presents i escoltant les seves inquietuds i necessitats, perquè els infants necessiten sentir-se reconeguts, acceptats i estimats i d’aquesta manera créixer en equilibri i benestar.

La nostra funció com adults que acompanyem les emocions de l’infant, consisteix a ajudar a l’infant a sostenir la seva emoció fins que aquesta trobi el seu lloc o la sortida i acompanyar-los en el reconeixement de l’emoció per a poder anomenar-la i vincular-la amb sensacions que perceben, obrint canals d’expressió quan aquests no sorgeixen de manera espontània.

A partir d’una crida oberta, l’escola va ser seleccionada per participar en un programa d’acompanyament emocional a partir del curs 2020-2021. El Programa Komtü té com a objectiu la millora del benestar emocional i relacional a les escoles d’infantil i primària implicant a tota la comunitat escolar, és gratuït, té una durada de tres cursos escolars i està impulsat per la Fundació Nous Cims.

Komtü ofereix un model integral que involucra tota la  comunitat educativa per a promoure un  entorn positiu i d’acompanyament emocional  a l’alumnat, alhora que ajuda a les escoles  a tractar les necessitats dels infants i de les  famílies amb dificultats.

L’escola comptarà amb un professional del programa Komtü dos dies per setmana els dos primers cursos i un dia per setmana el tercer i darrer curs. La principal funció del tècnic Komtü és la de facilitar el procés de canvi a l’escola i empoderar a la comunitat a través de la integració de certes pràctiques i l’adquisició de noves habilitats, eines i mirades.

L’acompanyament a les famílies o la intervenció amb infants amb dificultats estarà sempre orientada a empoderar i dotar d’eines al claustre. Aquestes intervencions no tindran una funció específicament terapèutica donat que ens trobem dins d’un context escolar. Per les dificultats específiques que s’hagin d’abordar dins d’un context terapèutic, es faran les derivacions oportunes a la xarxa, d’aquí que sigui molt important la coordinació amb tots els recursos de la comunitat.