C/ Granada 18, Castelldefels, Barcelona

Curs 2018/19

Escola Edumar

C/ Granada 18

Castelldefels

Atenció telefònica

936 650 981

De 9 h a 13.30 h i

de 15.30 h a 17 h.

Acompanyament emocional

Per a nosaltres, l’acompanyament emocional es refereix a la manera de ser i estar amb els infants on el pla emocional està present. Per a poder acompanyar emocionalment primer cal crear un vincle segur amb l’infant estar present en cada un dels seus moments que està a l’escola. Entenem que les emocions estan integrades en tot el procés de vida i per tant formen part del procés d’aprenentatge dels infants. Convivim i els acompanyem observant, sent presents i escoltant les seves inquietuds i necessitats, perquè els infants necessiten sentir-se reconeguts, acceptats i estimats i d’aquesta manera créixer en equilibri i benestar.

La nostra funció com adults que acompanyem les emocions de l’infant, consisteix a ajudar a l’infant a sostenir la seva emoció fins que aquesta trobi el seu lloc o la sortida i acompanyar-los en el reconeixement de l’emoció per a poder anomenar-la i vincular-la amb sensacions que perceben, obrint canals d’expressió quan aquests no sorgeixen de manera espontània.