C/ Granada 18, Castelldefels, Barcelona

Curs 2018/19

Escola Edumar

C/ Granada 18

Castelldefels

Atenció telefònica

936 650 981

De 9 h a 13.30 h i

de 15.30 h a 17 h.

Menjant del mateix pa

L’educació està en constant evolució en concordança als canvis que està vivint la nostra societat. Som conscients que el món laboral ha canviat, que canviarà encara més i que el model educatiu s’ha d’adaptar a aquests canvis, sense perdre de vista els nostres orígens.
Fins ara, el model educatiu, donava pes i importància al currículum i a la transmissió de continguts, però la transformació educativa dóna nous paràmetres de renovació i millora educativa, on la formació de la persona gira al voltant de la formació del caràcter global de l’infant.

El posicionament pedagògic del projecte educatiu de l’Escola Edumar ha estat sempre prioritzar elements potents que donen valor al procés d’aprendre, com la personalització i individualització dels aprenentatges, el treball cooperatiu entre els infants, la solidaritat, l’autonomia, la significativitat de l’aprenentatge, les converses… Prioritzant el fet d’ajudar a formar persones autònomes que pensin per si mateixes, capaces de connectar coneixements i comunicant a través dels diferents llenguatges.

En aquesta concepció de l’educació, el paper del mestre/a és el de guia i acompanyant de l’alumne/a en el seu procés d’aprenentatge en lloc de ser un simple transmissor d’informació. Acompanyant amb l’ampli sentit de la paraula acompanyar, que em sembla molt bonica, ve del llatí “cum-panis”, que vol dir “menjar del mateix pa”. Per tant, el docent actual és aquell que menja del mateix pa amb els seus alumnes i, per tant, està al seu costat i coneix les necessitats de cada un i gràcies al fet que les coneix és capaç d’extreure el millor de cadascun. És el responsable d’establir els indicadors per valorar els aprenentatges assolits i de prendre decisions al llarg del procés d’aprenentatge que ajudin a ajustar l’ajut pedagògic i a regular l’avaluació de cadascun dels infants facilitant pensament crític i reflexió.

Des de l’Escola Edumar hem volgut sortir de la zona de confort i hem iniciat un procés de transformació, lent però segur, posant l’èmfasi en l’aprenentatge. Treballant amb rigor i junts, sota el paraigua d’un projecte comú que es nodreix de la formació permanent de l’equip i del debat pedagògic dins de la comunitat, sense perdre de vista l’objectiu final i el més important, que és el de treballar pels nens i les nenes per tal de promoure més i millors aprenentatges.

Inscripcions Escola Edumar Curs 2019/20

Subscriu-te per rebre informació sobre les inscripcions del curs vinent

Estic d'acord en proporcionar el meu nom i correu a MailChimp (més informacio)

No compartim la teva adreça i et donarem de baixa de la llista automàticament al setembre del 2019