C/ Granada 18, Castelldefels, Barcelona

Escola Edumar

C/ Granada 18

Castelldefels

Atenció telefònica

936 650 981

De 9 h a 12:30 h i

de 15 h a 16:30 h

Grups interactius


S’entén com a grup interactiu una forma d’organització d’aula on trobem grups reduïts d’alumnat agrupats de forma heterogènia tant per nivells d’aprenentatge, cultura, gènere, etc. Cada grup compta amb la presència d’un adult referent que pot ser el mestre o mestra, familiars, o altres voluntaris. La participació de les i els voluntaris a l’aula facilita l’aprenentatge i augmenta la motivació dels nens i nenes per l’aprenentatge, creant un bon clima de treball.

Els grups interactius són grups on s’estableixen relacions entre ells i formen part del grup per mitjà al diàleg igualitari. Així doncs, l’aprenentatge dels alumnes depèn cada vegada més del conjunt de les seves interaccions i no només de les interaccions que es produeixen a l’aula tradicional. Tots els nens i nenes del grup treballen alhora sobre la mateixa tasca. La tasca del voluntariat i del professorat és imprescindible en aquella estona i tant el professorat com els voluntaris mantenen unes altes expectatives cap als alumnes.

A la nostra escola vam engegar els grups interactius el curs 2012/13 en el nivell d’EI5 i a poc a poc s’ha anat implementant en tota l’escola i actualment ja es duen a terme des d’EI3 fins a 6è.